Brandveiligheid

Waar voorheen een gebruiksvergunning of -melding nodig was, dient nu een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Dat neemt niet weg, dat de eisen van het Gebruiksbesluit nog steeds dezelfde zijn.

Alle aanvragen moeten worden ingediend bij 1 loket: Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. Ook kan hier worden nagaan of en wanneer een vergunning vereist is.

Wij kunnen u assisteren bij het gehele traject van het voldoen aan het Gebruiksbesluit: van het verzorgen van de vergunningaanvragen, het maken van de vereiste plattegrondtekeningen, het overleg met de brandweer tot en met het (laten) realiseren van de noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen.

 

wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van vergunningen om te (ver)bouwen simpeler geworden.

 

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere de:

milieuvergunning; bouwvergunning; sloopvergunning; monumentenvergunning; huisvestingsvergunning; gebruiksvergunning; afvalbeschikking.

In de omgevingsvergunning zijn ook verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen.

 

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning

Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere zogenaamde toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.