Werkplekonderzoek

arbo-normen

Het is voor de motivatie van uw medewerk(st)ers van het grootste belang dat zij over een werkplek beschikken, die aan alle eisen voldoet, zowel qua meubilair, ict-apparatuur als omgeving (ruimte, licht, lucht), gebaseerd op wettelijke (Arbo)normen.

Wij kunnen voor u een werkplekonderzoek verrichten, waarbij wij u adviseren met betrekking tot:

  • de indeling van werkplekken
  • de samenstelling van werkplekken
  • de overige werkomstandigheden
  • de keus om kantoren al dan niet met flex-werkplekken in te richten